Đây cảnh chùa Tiên với giếng Tiên
Mộng mơ xứ Lạng giữa bình yên
Đều đều nhịp mõ râm ran núi
Rộn rã câu kinh ấm cửa Thiền
Tâm đức từ bi thờ Phật Tổ
Ơn người khơi giếng dựng chùa Tiên
Quanh quanh Đại Tượng mờ sương khói
Lạc bước vào thăm chốn Động Tiên


Chùa Tiên được dựng trong một hang động giữa núi Đại Tượng, thành phố Lạng Sơn. Chùa Tiên vừa thờ Phật vừa thờ Tiên - Người có công khơi giếng cho dân xứ Lạng. Dân quanh vùng này gọi người có công khơi giếng là ông Tiên và giếng đó gọi là giếng Tiên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]