Bà Nhàn Khanh (1860-1924) họ Dương, chưa rõ tên thật, là em hai cụ Dương Khuê (1835-1898) và Dương Lâm (1845-1915), người làng Vân Đình, tỉnh Hà Đông. Bà thích thơ, thường hay kết giao xướng hoạ cùng các thi sĩ khác. Bà còn là mẹ của học giả Trịnh Đình Rư và nhà văn tiền chiến Trịnh Thúc Hiến.