Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2014 08:24

Khen ai khéo vẽ cảnh Sơn Vi
Cảnh lạ giang sơn lắm cảnh kỳ
Nhạn múa đầu ghềnh in trận tự
Thông reo sườn núi hoạ cầm ty
Xênh xang mặt đất dăm thằng mục
Díu dắt chân đèo mấy đứa đi
Đài thánh bầu trời riêng một thú
Khách nhàn hoa cỏ cũng tương tri


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004