Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 23:13

Ở đất Hà Đông mới nẩy ra,
Nhác trông lấm tấm cái mầu da.
Hay con cóc gậm nên nhiều lỗ,
Hẳn cái ong châm mới hoá mà.
Kẻ bảo cong xành đem hứng nước,
Người ngờ móc tói mượn đeo hoa.
Ví không phát tiết ra ngoài mặt,
Chẳng tổ ghê gan cũng bợm già.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 9, tháng 3-1918