Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2014 08:25

Nguyệt lão xe dây khéo vớ quàng
Xe người bạch phát với hồng nhan
Duyên kia đã vẹn lời non nước
Ước nọ nào quên nghĩa đá vàng
Khách điệp mới đưa tin nhạn nhắn
Chúa xuân chi tiếc cánh hoa tàn
Nam âm mấy vận ghi lòng thắm
Mừng chị Chiêu Quân đã quá quan


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004