Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2014 08:26

Phong cảnh khen ai khéo vẽ vời
Vệ linh quanh quất vẫn gần nơi
Nọ đền Hiển Thánh bên sườn núi
Kìa miếu Phi Tiên giữa góc trời
Phách suối vang lừng khua cõi tục
Đàn thông réo rắt rộn non khơi
Giang sơn thu xếp bao giờ nhỉ
Còn mãi anh linh tiếng để đời


Đền Phù Đổng tục gọi là đền Thánh Gióng, hay đền Gióng, ở Bắc Ninh.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004