Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tăng Bạt Hổ (2 bài)
- Nhàn Khanh (14 bài)
- Mai Xuân Thưởng (1 bài)
- Nguyễn Văn Mại (1 bài)
- Tôn Thất Mỹ (9 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/01/2020 13:11 bởi tôn tiền tử
Bùi Thức 裴栻 (1859-1915) người xã Châu Cầu, huyện Thanh Liêm, nay là thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân năm Thành Thái thứ 10 (1898). Ông là cháu họ Bùi Văn Dị 裴文異 (1833-1895), và là thân phụ của Bùi Kỷ 裴杞 (1888-1960).

 

Tuyển tập chung