Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2016 08:49

Hai chữ đồng tâm những đợi chờ,
Nhớ ai ai nhớ nhớ cho chưa?
Kìa non Tản Lĩnh trông người cũ,
Nọ dốc Kỳ Sơn đón khách xưa.
Chén rượu Vân Giang còn để đó,
Cung đàn Lưu Thuỷ dễ làm ngơ.
Nhị Hà hỏi nước bao giờ cạn,
Cái miếng phong lưu mới sẽ chừa.