Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2014 08:18

Xa nghe mừng hỏi khách Dương Châu,
Thứ mấy cành mai đã bắt đầu?
Hoa cỏ chen vào đường tú khí,
Giang san còn mãi tiết thanh thu.
Tài này có nhẽ cây nghiêng đất,
Sức ấy xem ra kéo đổ cầu.
Gặp hội nghênh xuân nhìn rõ mặt,
Mà cho thiên hạ thử xem châu.


Nguồn:
1. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004