Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hảo liễu vào 02/02/2016 17:17

Ai lên Bất Bạt nhắn nhe cùng
Nhắn hỏi ai rằng có nhớ không
Nửa bước xa xa bằng mấy dặm
Một ngày đằng đẵng ví ba đông
Giọng thơ tri kỷ say mê mệt
Ngọn lửa tương tư đốt cháy nồng
Khắc khoải năm canh lòng luống những
Thơ tình mở mở lại phong phong


Phủ Ba là bà thân sinh của thi sĩ Tản Đà. Bà Phủ Ba cũng có thơ đáp lại bài này.

Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945