Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2014 08:28

Đố ai vẽ được cảnh Dương Đài
Cảnh đã xinh thay quả lại sai
Ngắm vẻ châm huê chen ngọc điện
Xem mầu hồng phấn ngỡ Thiên Thai
Dập dìu gác phượng thông khua trúc
Chíu chít thềm hoa quế rủ mai
Phúc trạch như dây co kéo mãi
Còn non còn nước hãy còn dài


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004