Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài thơ)
- Nguyễn Du (275 bài thơ)
- Nguyễn Công Trứ (112 bài thơ)
- Cao Bá Quát (275 bài thơ)
- Bà huyện Thanh Quan (8 bài thơ)
Tạo ngày 24/03/2015 14:51 bởi tôn tiền tử
Mai Xuân Thưởng (1860-1887) quê Phú Lạc, Bình Thành, Bình Khê, Bình Định, đỗ cử nhân năm 24 tuổi, năm sau phát động khởi nghĩa chống Pháp, mẹ bị chúng tra tấn, dân quê bị tàn sát, ông nạp mình để cứu mẹ và dân, bị chém.