Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nhàn Khanh (14 bài)
- Trần Trọng Cung (1 bài)
- Tôn Thất Mỹ (9 bài)
- Bùi Thức (3 bài)
- Đào Nguyên Phổ (1 bài)
Tạo ngày 24/03/2015 14:51 bởi tôn tiền tử
Mai Xuân Thưởng 枚春賞 (1860-1887) quê Phú Lạc, Bình Thành, Bình Khê, Bình Định, đỗ cử nhân năm 24 tuổi, năm sau phát động khởi nghĩa chống Pháp, mẹ bị chúng tra tấn, dân quê bị tàn sát, ông nạp mình để cứu mẹ và dân, bị chém.