Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ, 1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Mạnh Trinh (32 bài)
- Nhàn Khanh (14 bài)
- Mai Xuân Thưởng (1 bài)
- Tôn Thất Mỹ (9 bài)
- Lương Khắc Ninh (1 bài)
Tạo ngày 01/03/2020 10:29 bởi tôn tiền tử
Đào Nguyên Phổ 陶源譜 (1861-1908) tên hồi nhỏ là Đào Thế Cung 陶世恭 (có nơi chép là Đào Doãn Cung), sau đổi là Đào Văn Mại 陶文邁, tự Cần Giang, Hoành Hải, hiệu Tảo Bi, quê làng Thượng Phán, tổng Đồng Trực, huyện Quỳnh Côi, nay là thôn Thượng Phán, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ông là một văn thân yêu nước tiến bộ, lãnh tụ phong trào Đông Kinh nghĩa thục.

Đào Nguyên Phổ đỗ cử nhân năm 1884 nhưng chưa dự thi hội ngay mà lại ra làm quan nhà Nguyễn. Ban đầu, ông được bổ chức Huấn đạo huyện Tam Nông, tỉnh Hưng Hoá, rồi làm Tri huyện tại huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. Sau vì để mất trộm tiền thuế của huyện, ông bị bãi chức, phải trở về đi dạy học trên địa bàn tỉnh Nam Định cũ (nay là cả hai tỉnh Nam Định, và Thái Bình). Trong thời gian này, ông giao du với các chí sĩ yêu nước.

Năm…

 

Thơ dịch tác giả khác