Qua khắp non xanh đến núi Thầy,
Càng trông phong cảnh lại càng say.
Chợ Trời họp những bao giờ nhỉ?
Động Thánh tu còn dấu cũ đây.
Ngoài cửa đài tiên hoa rủ mát,
Trong chùa toà Phật khói hương bay.
Kìa hang Cắc Cớ vui truyền mãi,
Thiên hạ đua nhau cái hội này.


Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977