Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2016 08:48

Tâm đồng từ gặp khách tâm tri,
Mình ngẫm mình xem đã mấy kỳ.
Nghìn dặm trôi cùng non núi ước,
Trăm năm xin quyết đá vàng ghi.
Mở mang gác phượng chờ loan tới,
Phấp phới thư hồng nhắn nhạn đi.
Còn nước còn non còn bể ải,
Rồng mây gặp gỡ cũng nhiều khi.