15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2009 06:05

Gần thôi, chỉ một đường tơ
Mà sao vẫn cứ đôi bờ cách xa
Đường sang Bến Giác nhạt nhoà
Quẩn quanh bao kiếp vẫn là Bến Mê


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]