Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2009 06:04

Biến đổi từ trong mỗi sát-na
Sinh ra ở giữa cõi Ta Bà
Thân tâm trưởng dưỡng, nhân duyên lại
Một thoáng trăm năm một thoáng qua


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]