15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2009 06:20

Dạ thẳng, lòng ngay, Tiểu Kính Tâm
Hỡi ôi, nhân thế đã mê lầm!
Chuyện tình đâu có nơi cửa Phật
Chỉ có "Nam mô Quán Thế Âm"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]