11.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2009 06:18

Tặng các nhà sư cựu chiến binh

Năm xưa để áo cà sa lại
Khoác súng lên đường với nghĩa binh
Nay gặp Sư Thầy nơi Chốn Tổ
Mõ điểm giòn tan giữa thái bình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]