Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2013 21:53

Kinh kệ bà tôi đọc làu làu
Còn tôi, nào có thuộc gì đâu
Thành tâm, cứ niệm nam mô Phật
Cứ đợi, cứ mong, cứ nguyện cầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]