過香積寺

不知香積寺,
數里入雲峰。
古木無人徑,
深山何處鐘。
泉聲咽危石,
日色冷青松。
薄暮空潭曲,
安禪制毒龍。

 

Quá Hương Tích tự

Bất tri Hương Tích tự,
Sổ lý nhập vân phong.
Cổ mộc vô nhân kính,
Thâm sơn hà xứ chung.
Tuyền thanh yết nguy thạch,
Nhật sắc lãnh thanh tùng.
Bạc mộ không đàm khúc,
An thiền chế độc long.

 

Dịch nghĩa

Không biết chùa Hương Tích ở đâu?
Đi mấy dặm lên đến chỗ núi mây cao ngất.
Cây cổ thụ mọc um tùm không có vết đường tắt người qua lại.
Núi sâu, có tiếng chuông ở đâu ngân lên?
Tiếng nước suối đập vào gành đá nghe như bị nghẹn lại.
Sắc mặt trời có vẻ lạnh lẽo luồn qua lùm thông xanh.
Chiều hôm vắng vẻ trên khu đầm nước.
Muốn chế ngự con rồng độc ác thì phải qui y nơi cửa thiền.


Chùa Hương Tích ở trong hang Tý Ngọ, núi Nam Sơn, thuộc Trường An, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Chẳng hay Hương Tích chùa đâu,
Đi đôi ba dặm, lên đầu non cao.
Cây um, đường tắt vắng teo,
Núi sâu chuông vẳng nơi nào tiếng đưa.
Suối kêu nghẽn đá ria bờ,
Lạnh lùng bóng nắng chui lùa thông xanh.
Trời hôm, tấc dạ thanh minh,
Quy y đạo phật sửa mình là hơn.


Nguồn: Báo Ngày nay, số 97, 13-2-1938
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Nhất Lang

Chẳng hay Hương Tích ở nơi đâu
Mấy dậm mây lồng ngọn dốc cao
Cây cỏ quạnh hiu đường núi vắng
Chuông chùa văng vẳng chốn khe sâu
Suối tuôn róc rách len dòng đá
Thông nhuốm lạnh lùng xế bóng câu
Thanh thoát cõi lòng, đầm một giải
Độc long hàng phục phép Thiền mầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Chùa Hương Tích biết đâu
Mấy dậm núi mây cao
Cây lấp che đường tắt
Chuông đâu vẳng núi sâu
Suối ghềnh nghe ức nghẹn
Thông lạnh sắc xanh sầu
Chiều vắng trên đầm nước
Gác hung cửa Phật chầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Biết đâu Hương Tích tự,
Vài dặm đỉnh mây tràn
Cây già người mất dấu
Núi vắng chuông nào vang?
Suối reo tràn đá loạn
Trời lạnh ngát thông ngàn.
Chiều nhạt đầm hiu quạnh
Tâm thiền, rồng độc an.

Thử hữu tắc bỉ hữu
Thử vô tắc bỉ vô
Thử sinh tắc bỉ sinh
Thử diệt tắc bỉ diệt
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chẳng biết chùa Hương Tích,
Non mây mấy dặm tuông.
Cây xưa này khuất lối,
Núi thẳm nọ ngân chuông.
Đá dựng tiếng khe nghẹn,
Thông xanh nắng lạnh buông.
Chiều hôm đầm vắng lặng,
Thiền định chế rồng cuồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Biết chùa Hương Tích nơi nào,
Đường mây lối gió đã lẩn vào.
Nẻo vắng người xanh um cổ thụ,
Rừng sâu chuông vẳng tự phương nao.
Suối trong vắt vẻo trên ghềnh đá,
Tùng biếc trời xanh lạnh sắc màu.
Chiều xuống quạnh hiu trên đầm  vắng,
An thiền vui cảnh sống thanh cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Chẳng hay Hương Tích ẩn nơi đâu,
Mấy dặm đường mây dốc đỉnh cao!
Cây cổ, lối mòn người chẳng thấy
Núi sâu, chuông vọng tiếng nơi nao?
Dội ầm suối nghẽn chen ghềnh hiểm
Ngày sớm thông xanh vẻ lạnh sầu!
Chiều hôm yên ả đầm quành khúc,
Rồng dữ phục im trước đạo mầu!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Chùa Hương nào có thấy
Vài dặm mây non trùng
Cây cổ không đường lối
Núi sâu đâu tiếng chuông
Nước khe đập nghẹn đá
Bóng nắng lạnh xanh tùng
Chiều tận đầm hoang vắng
Trị rồng bằng phép không

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chẳng hay Hương Tích chùa đâu
Trèo lên mấy dặm núi cao mây hồng
Một đường cây cổ vắng không
Chuông đâu nghe vẳng chỗ cùng non xa
Tiếng khe bên đá tuôn ra
Vẻ trời lạnh lẽo bơ phờ cây thông
Chiều hôm đầm vắng uốn vòng
Phép thiền mầu nhiệm độc long nép mình


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Chẳng biết chùa Hương Tích
Non mây mấy dặm sâu
Rừng già không lối lách
Núi thẳm vẳng chuông đâu
Đá dựng suối nghẹn tiếng
Thông xanh nắng lạnh màu
Đầm không trời chạng vạng
Niềm tục gột lầu lầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối