Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nam Long (1 bài)
Tạo ngày 03/08/2007 22:02 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/04/2008 20:53 bởi Vanachi
Yên Dĩ Quân 燕以均 sống vào đời Thanh, có một bài thơ được Viên Mai 袁枚 chép trong Tuỳ Viên thi thoại, có lẽ là người cùng thời với Viên Mai.