Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 10/07/2005 18:33 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/01/2008 18:40 bởi Vanachi
Hoàng Phủ Tùng 皇甫松 tự Tử Kỳ 子奇, tự hiệu Đàn loan tử 檀欒子, năm sinh mất không rõ, người Tân An, Mục Châu đời Vãn Đường, con của Hoàng Phủ Thục 皇甫湜 (tác gia). Trong "Hoa gian tập" gọi ông là "Hoàng Phủ tiên bối" cho thấy ông từng đỗ tiến sĩ nhưng chưa làm quan (đời Đường thường dùng "tiên bối" để chỉ người đỗ tiến sĩ nhưng chưa làm quan).