憶江南

蘭燼落,
屏上暗紅蕉。
閒夢江南梅熟日,
夜船吹笛雨瀟瀟,
人語驛邊橋。

 

Ức Giang Nam

Lan tẫn lạc,
Bình thượng ám hồng tiêu.
Nhàn mộng Giang Nam mai thục nhật,
Dạ thuyền xuy địch vũ tiêu tiêu,
Nhân ngữ dịch biên kiều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Tàn nến rắc,
Nhoà cảnh ở bình phong.
Mộng thấy Giang Nam mơ chín cả,
Rì rào mưa tối sáo trên sông,
Cầu trạm tiếng người đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Tàn nến rơi,
Lờ mờ bóng giai nhân.
Buồn mơ Giang nam ngày mai chín,
Thuyền đêm thổi sáo mưa rì rào,
Cầu trạm người nói nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tro lan rơi rơi, bay đi hết
Trên bình phong mờ nét hồng tiêu
Giang Nam trong mộng nhớ nhiều
Trái mơ chín ngọt, thổi tiêu dưới thuyền
Bên cầu người nói huyên thuyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nến tàn rơi rắc hết rồi,
Bình phong nhoà cảnh nét bồi hồng tiêu.
Giang Nam mơ chín mộng chiều,
Rì rào mưa tối sáo diều trên sông,
Bên cầu trạm tiếng người đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời