21/10/2021 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Giang Nam
憶江南

Tác giả: Hoàng Phủ Tùng - 皇甫松

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/01/2008 18:43

 

Nguyên tác

蘭燼落,
屏上暗紅蕉。
閒夢江南梅熟日,
夜船吹笛雨瀟瀟,
人語驛邊橋。

Phiên âm

Lan tẫn lạc,
Bình thượng ám hồng tiêu.
Nhàn mộng Giang Nam mai thục nhật,
Dạ thuyền xuy địch vũ tiêu tiêu,
Nhân ngữ dịch biên kiều.

Bản dịch của Nam Long

Tàn nến rắc,
Nhoà cảnh ở bình phong.
Mộng thấy Giang Nam mơ chín cả,
Rì rào mưa tối sáo trên sông,
Cầu trạm tiếng người đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Tùng » Ức Giang Nam