Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (1 bài)
Tạo ngày 20/04/2020 11:54 bởi tôn tiền tử
Kim đức thục 金德淑 là một cung nhân đời Tống Độ Tông (1240-1274) nhà Nam Tống, bậc đức thục. Nàng nằm trong đoàn tam cung nhà Nam Tống bị nhà Nguyên bắt giải lên Yên Kinh sau biến Đức Hựu (1276). Sau nàng không trở về nam được, mà gặp và gửi thân cho một thư sinh họ Lý người Chương Khâu. Tác phẩm còn hai bài từ Vọng Giang Nam.