Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: Ức Giang Nam (12)

Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 18:50, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/03/2006 05:29

憶江南其三

江南憶,
其次是吳宮。
吳酒一杯春竹葉,
吳娃雙舞醉芙蓉,
早晚復相逢。

 

Ức Giang Nam kỳ 3

Giang Nam ức,
Kỳ thứ thị Ngô cung.
Ngô tửu nhất bôi xuân trúc diệp,
Ngô oa song vũ tuý phù dung,
Tảo vãn phục tương phùng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Giang Nam nhớ,
Thứ nữa đến Ngô cung.
Một chén rượu xuân nồng trúc diệp,
Đôi cô gái múa lướt phù dung,
Sớm tối lại tương phùng.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Giang Nam nhớ,
Kế đến nhớ Ngô cung,
Một chén rượu Ngô xuân phới phới,
Gái Ngô song múa đẹp linh lung!
Sớm tối lại vui cùng !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang Nam nhớ mãi trong lòng
Sau Hàng Châu đến Ngô Cung thứ nhì
Rượu xuân trúc diệp uống say
Múa ca nghiêng ngã dáng kiều phù dung
Ước sao sớm tối tương phùng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ Giang Nam tới nay vẫn nhớ
Nhưng lần này là nhớ Ngô cung
Rượu Ngô lá trúc mùa xuân
Gái Ngô múa điệu phù dung tuyệt vời
Trước sau lại gặp nhau thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Nam nhớ mãi bên lòng ta,
Thứ đến Ngô cung cũng đã qua.
Một chén rượu Ngô xuân lá trúc,
Phù dung yểu điệu gái say ca,
Sớm tối tương phùng hằng mơ ước!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Nam vẫn nhớ bên lòng,
Nữa sau là đến Ngô cung bên trời.
Rượu xuân lá trúc chén mời,
Đôi cô gái múa tuyệt vời phù dung,
Ước mơ sớm tối tương phùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời