27/11/2021 22:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Giang Nam kỳ 3
憶江南其三

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 18:50

 

Nguyên tác

江南憶,
其次是吳宮。
吳酒一杯春竹葉,
吳娃雙舞醉芙蓉,
早晚復相逢。

Phiên âm

Giang Nam ức,
Kỳ thứ thị Ngô cung.
Ngô tửu nhất bôi xuân trúc diệp,
Ngô oa song vũ tuý phù dung,
Tảo vãn phục tương phùng.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Giang Nam nhớ,
Thứ nữa đến Ngô cung.
Một chén rượu xuân nồng trúc diệp,
Đôi cô gái múa lướt phù dung,
Sớm tối lại tương phùng.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Ức Giang Nam kỳ 3