憶江南其二

江南憶,
最憶是杭州。
山寺月中尋桂子,
郡亭枕上看潮頭,
何日更重遊。

 

Ức Giang Nam kỳ 2

Giang Nam ức,
Tối ức thị Hàng châu.
Sơn tự nguyệt trung tầm quế tử,
Quận đình chẩm thượng khán trào đầu,
Hà nhật cánh trùng du.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Giang Nam nhớ,
Nhớ nhất chính Hàng châu.
Chùa núi dưới trăng tìm quế tử,
Quận đình trên gối ngắm trào đầu,
Nào dịp lại trùng du.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Nhớ giang Nam
Hàng Châu lưu luyến nhiều.
Ngắm ánh trăng tròn nơi chùa núi,
Nằm xem sóng vỗ tại thuỷ đình,
Bao giờ mới trở lại?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Giang Nam nhớ,
Nhớ nhất bến Hàng Châu,
Chùa núi nhìn trăng tìm thỏ ngọc,
Thuỷ đình nằm ngắm sóng dâng trào,
Trở lại dạo ngày nao ?!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang Nam nhớ mãi trong lòng
Nơi canh cánh nhất chính thành Hàng Châu
Dưới trăng chùa núi tìm đâu
Gối kê đình quận ngắm triều nước cao
Trùng du biết đến khi nào

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ Giang Nam, nhớ sao da diết
Nhớ mọi nơi nhớ nhất Hàng Châu
Ngắm trăng tìm quế canh thâu
Thuỷ triều lên xuống gối đầu nhàn coi
Ngày nào mới lại tới chơi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Nam nhớ nhất chính Hàng châu.,
Chùa núi trăng soi quế ở đâu?
Kê gối quận đình đầu sóng ngắm,
Ngày nào có dịp lại trùng du.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Nam nhớ nhất Hàng châu.,
Trăng soi chùa núi quế đâu mà tìm.
Ngắm triều kê gối quận đình,
Ngày nào có dịp cho mình lại thăm.

15.00
Trả lời