20/05/2024 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Giang Nam kỳ 2
憶江南其二

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 18:49

 

Nguyên tác

江南憶,
最憶是杭州。
山寺月中尋桂子,
郡亭枕上看潮頭,
何日更重遊。

Phiên âm

Giang Nam ức,
Tối ức thị Hàng châu.
Sơn tự nguyệt trung tầm quế tử,
Quận đình chẩm thượng khán trào đầu,
Hà nhật cánh trùng du.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Giang Nam nhớ,
Nhớ nhất chính Hàng châu.
Chùa núi dưới trăng tìm quế tử,
Quận đình trên gối ngắm trào đầu,
Nào dịp lại trùng du.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Ức Giang Nam kỳ 2