望江南

江南柳,
葉小未成陰。
人為絲輕那忍拆,
鶯嫌枝嫩不勝吟。
留著待春深。

十四五,
閒抱琵琶尋。
階上簸錢階下走,
恁時相見早留心。
何況到如今。

 

Vọng Giang Nam

Giang Nam liễu,
Diệp tiểu vị thành âm.
Nhân vị ty khinh na nhẫn sách,
Oanh hiềm chi nộn bất thăng ngâm.
Lưu trước đãi xuân thâm.

Thập tứ ngũ,
Nhàn bão tỳ bà tầm.
Giai thượng bá tiền giai hạ tẩu,
Nhẫm thì tương kiến tảo lưu tâm.
Hà huống đáo như kim.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Giang Nam liễu
Lá nhỏ bóng chưa râm
Mảnh khảnh mầm xanh ai nỡ bẻ
Cành non oanh cũng né ca ngâm
Chờ đến tiết xuân thâm

Tuổi mười bốn
Ôm lòng tỳ bà, đàn
Nhà trên nghịch tiền, nhà dưới trốn
Gặp nhau ngày ấy đã lưu tâm
Huống nữa đến hôm nay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu xanh ở đất Giang Nam,
Lá cây dài nhỏ chưa râm bóng tà.
Mầm xanh ai nỡ bẻ ra,
Cành non oanh chẳng mặn mà ca ngâm.
Phải chờ đến tiết xuân thâm,

Tuổi nay mười bốn vừa năm,
Tỳ bà ôm ấp đàn tầm gãy chơi,
Trên thềm tiền sãy, dưới rời.
Lưu tâm ngày ấy gặp thời nhớ ngay,
Huống gì nữa đến hôm nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời