晚春

誰収春色將歸去?
慢綠妖紅半不存。
榆莢只能隨柳絮,
等閑撩亂走空園。

 

Vãn xuân

Thuỳ thâu xuân sắc tương quy khứ?
Mạn lục yêu hồng bán bất tồn.
Du giáp chỉ năng tuỳ liễu nhứ,
Đẳng nhàn liêu loạn tẩu không viên.

 

Dịch nghĩa

Ai thu hết sắc xuân đem về đâu mất?
Muôn vẻ hồng lục yêu kiều, nay một nửa cũng chẳng còn.
Trái du chỉ có thể theo cùng bông liễu,
Cùng nhởn nhơ bay loạn để lại vườn không.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ai đem xuân sắc đi đâu hết?
Hồng lục yêu kiều nửa chẳng còn.
Tơ liễu trái du theo gió thổi,
Nhởn nhơ bay loạn bỏ không vườn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sắc xuân ai khéo gom đâu hết
Xanh đỏ giờ còn được mấy đâu
Hoa liễu trái đu vờn trước gió
Vườn không lấp loáng sợi tơ bay

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời