柳(江南江北雪初消)

江南江北雪初消,
漠漠輕黃惹嫩條。
灞岸已攀行客手,
楚宮先騁舞姬腰。
清明帶雨臨官道,
晚日含風拂野橋。
如線如絲正牽恨,
王孫歸路一何遙。

 

Liễu (Giang Nam, Giang Bắc tuyết sơ tiêu)

Giang Nam, Giang Bắc tuyết sơ tiêu,
Mạc mạc khinh hoàng nhạ nộn điều.
Bá ngạn dĩ phan hành khách thủ,
Sở cung tiên sính vũ cơ yêu.
Thanh minh đới vũ lâm quan đạo,
Vãn nhật hàm phong phất dã kiều.
Như tuyến như ty chính khiên hận,
Vương Tôn quy lộ nhất hà diêu (dao).


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tuyết tan ở Giang Nam Giang Bắc
Cành non tơ vàng rắc khắp nơi
Bá Lăng vin bẻ mọc mời
Múa trong cung Sở phải người lưng thon ?
Tiết thanh minh mưa dồn đường lớn
Theo gió chiều vờn khắp bên cầu
Tơ vàng rủ sợi thương đau
Khiến Vương Tôn rất xa xôi đường về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Giang Nam, Giang Bắc tuyết vừa tan,
Chồi nhú vàng, nên vẻ mơ màng.
Bờ sông Bá khách vin tay bẻ,
Cung Sở lưng ong múa nhịp nhàng.
Quốc lộ thanh minh mưa lất phất,
Chiều buông gió thoảng lướt cầu hoang.
Nhánh liễu như tơ hờn chửa dứt,
Vương tôn, xa lắc nẻo về càng!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Giang Nam Giang Bắc tuyết vừa tan
Cành liễu mềm non mới nhú vàng.
Bờ Bá đã vin tay khách tiễn
Sở Cung đều thích múa lưng ong!
Thanh minh mưa đổ khắp quan lộ
Chiều xuống gió vờn cầu bắc ngang.
Như chỉ như tơ vương vấn hận
Vương Tôn trở bước càng xa đàng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang Nam Giang Bắc tuyết rơi
Phất phơ gieo rắt khắp nơi tơ vàng
Bá Lăng ai bẻ liễu cành
Mà trong cung Sở phải đành lưng thon
Thanh minh đường lớn mưa trơn
Gió chiều hây hẩy thổi lên cầu đồng
Trăm tơ: muôn mối sầu lòng
Xa xôi thêm ngán mối tình vương tôn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Giang Nam Giang Bắc tuyết tan
Khắp nơi lấm tấm nụ vàng nở bông
Khách qua chiết nhánh bên sông
Sở cung gái uốn lưng ong sao bằng
Thanh Minh đường lớn mưa giăng
Đồng hoang chiều xuống cầu ngăn gió lồng
Hận tình tơ dứt chưa xong
Vương tôn xa lắc vời trông nẻo về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Giang Nam Giang Bắc tuyết vừa tiêu
Lấm tấm vàng tươi nụ nở đều
Sông Bá cành buông chờ khách bẻ
Sở cung gái nhảy uốn lưng theo
Thanh Minh mưa nhẹ giăng đường lớn
Đồng vắng cầu hoang hứng gió chiều
Như chỉ như tơ chưa dứt hận
Lối về vương giả vẫn gieo neo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuyết mới tan Giang Nam Giang Bắc
Nhánh ra tơ vàng nhạt khắp nơi
Vin cành sông Bá cho người
Eo gầy nhảy múa như thời Sở xưa
Tiết Thanh minh đội mưa quan lộ
Phất phơ cầu nương gió chiều hôm
Như tơ như chỉ giận hờn
Đường thêm xa lắc Vương tôn ra về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Nam Giang Bắc tuyết tan
Mềm non cành liễu tơ vàng nhú nhanh.
Vin tay Bờ Bá bẻ cành,
Sở Cung đều thích múa vành lưng ong!
Thanh minh khắp lộ mưa giông,
Cầu ngang chiều xuống gió lồng đồng hoang.
Như tơ như chỉ hận tràn,
Vương Tôn trở bước đường càng xa xôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời