楊柳枝三首其一(揚子江頭煙景迷)

揚子江頭煙景迷,
隋家宮樹拂金堤。
嵯峨猶有當時色,
半蘸波中水鳥棲。

 

Dương liễu chi tam thủ kỳ 1 (Dương Tử giang đầu yên cảnh mê)

Dương Tử giang đầu yên cảnh mê,
Tuỳ gia cung thụ phất kim đê.
Tha nga do hữu đương thì sắc,
Bán trám ba trung thuỷ điểu thê.

 

Dịch nghĩa

Cảnh sương khói ở đầu sông Dương Tử đẹp mê hồn,
Cành liễu bên cung cũ nhà Tuỳ vẫn thướt tha trên đê vàng.
Thân cây cao chót vót vẫn còn nét đẹp của thời xa xưa,
Một nửa số cành cây nhúng hẳn xuống nước, làm nơi trú ngụ cho các loài chim nước.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh khói sông Dương đẹp phát mê
Liễu Tuỳ cung cũ rủ bờ đê
Thân cao vẫn đẹp như thời trước
Nửa nhúng sông làm ổ vịt, le

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh sương Dương Tử đẹp mê hồn,
Cành liễu đê Tuỳ tha thướt còn.
Thân chót vót cây cao xưa vẫn đẹp,
Cành sà chim nước lượn bay vờn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời