01/12/2021 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu (Giang Nam, Giang Bắc tuyết sơ tiêu)
柳(江南江北雪初消)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 17:56

 

Nguyên tác

江南江北雪初消,
漠漠輕黃惹嫩條。
灞岸已攀行客手,
楚宮先騁舞姬腰。
清明帶雨臨官道,
晚日含風拂野橋。
如線如絲正牽恨,
王孫歸路一何遙。

Phiên âm

Giang Nam, Giang Bắc tuyết sơ tiêu,
Mạc mạc khinh hoàng nhạ nộn điều.
Bá ngạn[1] dĩ phan hành khách thủ,
Sở cung tiên sính vũ cơ yêu.
Thanh minh đới vũ lâm quan đạo,
Vãn nhật hàm phong phất dã kiều.
Như tuyến như ty chính khiên hận,
Vương Tôn quy lộ nhất hà diêu (dao).

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Giang Nam, Giang Bắc tuyết vừa tan,
Chồi nhú vàng, nên vẻ mơ màng.
Bờ sông Bá khách vin tay bẻ,
Cung Sở lưng ong múa nhịp nhàng.
Quốc lộ thanh minh mưa lất phất,
Chiều buông gió thoảng lướt cầu hoang.
Nhánh liễu như tơ hờn chửa dứt,
Vương tôn, xa lắc nẻo về càng!
[1] Bờ sông Bá. Sông Bá tức Bá thuỷ, một nhánh của sông Vị thuỷ, Thiểm Tây. Theo "Thuỷ kinh chú" thì sông vốn có tên cổ là Tư thuỷ. Khi Tần Mục Công làm nên nghiệp bá mới đổi thành tên này để tỏ rõ oai phong của mình. Cây cầu qua sông Bá này ngay bên cạnh phía đông kinh đô Trường An. Bên cầu Bá nơi người ta khi tiễn biệt nhau thường bẻ cành liễu bên đường đưa cho nhau làm roi ngựa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Liễu (Giang Nam, Giang Bắc tuyết sơ tiêu)