Gió xuân như có tình khiêu khích
Trong thế gian ai thích đua thon?
Sở vương trồng liễu bờ sông
Vũ công chết uổng, lưng ong không thành

tửu tận tình do tại