09/02/2023 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Giang Nam
望江南

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/01/2014 01:09

 

Nguyên tác

江南柳,
葉小未成陰。
人為絲輕那忍拆,
鶯嫌枝嫩不勝吟。
留著待春深。

十四五,
閒抱琵琶尋。
階上簸錢階下走,
恁時相見早留心。
何況到如今。

Phiên âm

Giang Nam liễu,
Diệp tiểu vị thành âm.
Nhân vị ty khinh na nhẫn sách,
Oanh hiềm chi nộn bất thăng ngâm.
Lưu trước đãi xuân thâm.

Thập tứ ngũ,
Nhàn bão tỳ bà tầm.
Giai thượng bá tiền giai hạ tẩu,
Nhẫm thì tương kiến tảo lưu tâm.
Hà huống đáo như kim.

Bản dịch của Yến Lan

Giang Nam liễu
Lá nhỏ bóng chưa râm
Mảnh khảnh mầm xanh ai nỡ bẻ
Cành non oanh cũng né ca ngâm
Chờ đến tiết xuân thâm

Tuổi mười bốn
Ôm lòng tỳ bà, đàn
Nhà trên nghịch tiền, nhà dưới trốn
Gặp nhau ngày ấy đã lưu tâm
Huống nữa đến hôm nay
Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Vọng Giang Nam