Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 10/01/2008 15:21 bởi Vanachi
Lý Trọng Nguyên 李重元 sống khoảng năm 1122 đời Tống Huy Tông, thân thế không rõ. Bốn bài từ "Ức vương tôn" còn lại của ông đều là giai tác.