清平樂-憶吳江賞木樨

少年痛飲,
憶向吳江醒。
明月團團高樹影,
十里水沉煙冷。

大都一點宮黃,
人間直恁芬芳。
怕是秋天風露,
染教世界都香。

 

Thanh bình nhạc - Ức Ngô giang thưởng mộc tê

Thiếu niên thống ẩm,
Ức hướng Ngô giang tỉnh.
Minh nguyệt đoàn đoàn cao thụ ảnh,
Thập lý thuỷ trầm yên lãnh.

Đại đô nhất điểm cung hoàng,
Nhân gian trực nhẫm phân phương.
Phạ thị thu thiên phong lộ,
Nhiễm giao thế giới đô hương.

 

Dịch nghĩa

Thời trẻ thường uống cuồng,
Nhớ năm xưa ở bờ sông Ngô tỉnh rượu.
Trăng tròn sáng chiếu trên ngọn cây cao,
Mười dặm nước trầm khói lạnh.

Chỉ có một điểm cung hoàng,
Nhân gian thơm ngát mùi hương.
Tưởng như sương gió của mùa thu,
Khiến cho khắp thế giới đều có hương thơm.


Ngô giang tức sông Ngô Tùng 吳松, nay ở phía nam Tô Châu, phía tây liền với Thái Hồ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Năm xưa thoả uống,
Tỉnh rượu bờ Ngô đứng,
Trên ngọn cao trăng tròn toả bóng,
Mười dặm nước trầm hơi đọng.

Chỉ là một điểm cung hoàng,
Nhân gian thoảng ngát mùi thơm.
Ngỡ là đêm thu sương gió,
Làm cho thế giới toàn hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Nhớ khi niên thiếu,
Bên Ngô giang tỉnh rượu.
Vành vạnh đầu cây trăng toả chiếu,
Mười dặm khói sông lạnh lẽo.

Mới là một chút điểm vàng,
Mùi thơm đã thoảng vấn vương.
Nhỡ một đêm thu sương gió,
Chắc toàn thế giới đượm hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời