菩薩蠻-書江西造口壁

郁孤臺下清江水,
中間多少行人淚。
西北望長安,
可憐無數山。
青山遮不住,
畢竟東流去。
江晚正愁余,
山深聞鷓鴣。

 

Bồ tát man - Thư Giang Tây Tạo Khẩu bích

Uất Cô đài hạ thanh giang thuỷ,
Trung gian đa thiểu hành nhân lệ.
Tây bắc vọng Trường An,
Khả liên vô số san.
Thanh san già bất trú,
Tất cánh đông lưu khứ.
Giang vãn chính sầu dư,
Sơn thâm văn giá cô.


Tạo Khẩu nay ở phía tây nam huyện Vạn An 萬安, tỉnh Giang Tây 江西, Trung Quốc. Năm 1129, quân Kim đánh phá Tạo Khẩu, giết tróc rất thảm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Uất Cô cao đứng, dòng xanh dưới,
Bao nhiêu lệ đổ theo làn nước.
Tây bắc ngóng Trường An,
Biết bao trùng núi non.
Núi xanh che chẳng đứt,
Chảy cả về đông hết.
Sông chính lúc chiều sầu,
Giá cô vẳng tiếng đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Dưới đài Uất Cô dòng thanh thuỷ,
Qua lại bao người đầm giọt lệ.
Tây bắc nhìn Trường An,
Tiếc thay núi bạt ngàn.
Non xanh không chắn xiết,
Nước chảy về xuôi miết.
Sông chiều buồn cho ta,
Núi sâu tiếng đa đa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Dưới Uất Cô đài nước thanh thanh
Nước sông hoà nước mắt chiến binh
Tây bắc Trường An đó
Buồn thương rặng núi xanh
Núi đồi không cản được
Nước cứ chảy bồng bềnh
Chiều xuống sông ảm đạm
Tiếng cú kêu đầu ghềnh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời