Ngàn núi mây đùn,
Phút đã trận mưa tầm tã.
Cây xa dưới chiều tà,
Phong cảnh xem như bức hoạ?
Cờ xanh quán rượu,
Bên sườn núi có riêng nhà ở,
Chỉ cần non nước phong quang,
Rỗi việc sẽ nghỉ qua mùa hạ.

Tỉnh rượu giấc trưa,
Song tùng cửa trúc,
Muôn ngàn thanh nhã.
Chim chóc bay về,
Ra vẻ nhởn nhơ, nhàn hạ.
Riêng lạ con âu,
Cứ nhòm người, bay la bay lả.
Hẹn cũ còn kia,
Phải chăng mày định,
Giở trò gì hả?


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.