清平樂-村居

茅檐低小,
溪上青青草。
醉裡吳音相媚好,
白髮誰家翁媼?

大兒鋤豆溪東,
中兒正織雞籠。
最喜小兒無賴,
溪頭臥剝蓮蓬。

 

Thanh bình nhạc - Thôn cư

Mao thiềm đê tiểu,
Khê thượng thanh thanh thảo.
Tuý lý Ngô âm tương mỵ hảo,
Bạch phát thuỳ gia ông ẩu?

Đại nhi sừ đậu khê đông,
Trung nhi chính chức kê lung.
Tối hỉ tiểu nhi vong lại,
Khê đầu ngoạ tước liên bồng.

 

Dịch nghĩa

Thềm tranh thấp nhỏ,
Bên suối xanh xanh cỏ.
Chếnh choáng giọng Ngô đang thủ thỉ,
Đôi vợ chồng già ai đó?

Cậu cả xới đậu khe đông,
Cậu hai đang kết đan lồng.
Hể hả nhất đời cậu út,
Gương sen nằm nhá đầu sông!


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Thềm tranh thấp nhỏ,
Bên suối xanh xanh cỏ.
Chếnh choáng giọng Ngô đang thủ thỉ,
Đôi vợ chồng già ai đó ?

Cậu cả xới đậu khe đông,
Cậu hai đang kết đan lồng.
Hể hả nhất đời cậu út,
Gương sen nằm nhá đầu sông!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nhà tranh thấp nhỏ,
Bên suối xanh rờn cỏ.
Say rượu, giọng quê êm dịu đủ,
Ông, mụ bạc đầu nhà nọ.

Cu lớn xới đậu suối bên,
Cu nhỡ lồng gà ngồi kên.
Thích nhất cu con hay nghịch,
Đầu khe nằm bóc gương sen.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Lụp xụp mái rạ
Bờ suối cỏ xanh xa
Trong hơi rượu có ai cười nói
Nghe như mấy lão ông bà:

Thằng cả trồng đậu bên suối
Thằng hai đang bện lồng gà
Thằng út, cái đồ vô ích
Bờ khe nằm bóc sen ra

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời