送劍與傅巖叟

莫邪三尺照人寒,
試與挑燈仔細看。
且掛空齋作琴伴,
未須攜去斬樓蘭。

 

Tống kiếm dữ Phó Nham tẩu

Mạc Da tam xích chiếu nhân hàn,
Thí dữ khiêu đăng tử tế khan.
Thả quải không trai tác cầm bạn,
Vị tu huề khứ trảm Lâu Lan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Ba thước gươm thiêng lạnh toát người
Khêu đèn cho tỏ ngắm mà coi
Treo trong phòng trống bên đàn nguyệt
Tiếc nỗi chưa đem chém giặc ngoài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Kiếm thiêng ba thước rợn hơi băng,
Khêu tỏ, đèn xem, quả chẳng nhầm.
Phòng trống treo đàn làm bạn kiếm,
Chưa từng vung chém chúa Lâu Lan.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời