28/05/2022 01:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống kiếm dữ Phó Nham tẩu
送劍與傅巖叟

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2008 20:25

 

Nguyên tác

莫邪三尺照人寒,
試與挑燈仔細看。
且掛空齋作琴伴,
未須攜去斬樓蘭。

Phiên âm

Mạc Da tam xích chiếu nhân hàn,
Thí dữ khiêu đăng tử tế khan.
Thả quải không trai tác cầm bạn,
Vị tu huề khứ trảm Lâu Lan.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Ba thước gươm thiêng lạnh toát người
Khêu đèn cho tỏ ngắm mà coi
Treo trong phòng trống bên đàn nguyệt
Tiếc nỗi chưa đem chém giặc ngoài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Tống kiếm dữ Phó Nham tẩu