Đới Hồ ta rất mến,
Ngàn trượng mặt gương trong.
Già này rỗi rãi chống gậy,
Một ngày dạo ngàn vòng.
Cò, âu kết bạn cùng ta,
Giờ đây đã là bầu bạn,
Đi về chớ ngại ngùng.
Hạc trắng nơi đâu nữa,
Rủ nhau thử đến cùng.

Phá bèo xanh,
Gạt cỏ nước,
Dẫm rêu phong.
Đàn cá cười mình ngốc quá,
Mải xem quên cả chén nồng.
Xưa là ao cạn, gò hoang,
Nay nơi trăng trong, gió mát.
Buồn vui chuyện đời chung,
Bờ đông bóng xanh ít,
Hàng dương liễu nên trồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.