Khi chiều xuống vén rèm ngắm cảnh
Nước liền trời lấp lánh bên đình
Vì tôi anh đã làm song mới
Dưới mây hồng nhà mấp mé nước xanh
Còn nhớ mãi vách nhà trên núi
Nghiêng gối nhìn mây khói Giang Nam
Đợt sóng xa cánh hồng chìm nổi
Tiếng ông say còn đấy vọng vang
Như có như không  núi sắc xanh lam

Ngàn khoảnh khắc biển bằng bỗng nổi
Ngọn bích phong lộn đảo treo nghiêng
Sóng ba đào bạc đầu cao vội
Nhảy múa hân hoan gào thét uy quyền
Khá cười cho Lan Đài công tử
Chịu thua hơi sáo mạnh Trang Sinh
Khí hạo nhiên mỗi lần giận dữ
Ngàn dặm reo gió bão Khoái Tai đình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.