20/06/2021 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu ca đầu - Minh âu
水調歌頭-盟鷗

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 02/02/2008 14:59

 

Nguyên tác

帶湖吾甚愛,
千丈翠奩開。 
先生杖履無事,
一日走千回。 
凡我同盟鷗鳥,
今日既盟之後,
來往莫相猜。 
白鶴在何處?
嘗試與偕來。 

破青萍,
排翠藻,
立蒼苔。 
窺魚笑汝痴計,
不解舉吾杯。 
廢沼荒丘疇昔,
明月清風此夜,
人世幾歡哀? 
東岸綠蔭少,
楊柳更須栽。

Phiên âm

Đới hồ[1] ngô thậm ái,
Thiên trượng thuý liêm khai.
Tiên sinh trượng lý vô sự,
Nhất nhật tẩu thiên hồi.
Phàm ngã đồng minh âu điểu,
Kim nhật ký minh chi hậu,
Lai vãng mạc tương sai.
Bạch hạc tại hà xứ?
Thường thí dữ giai lai.

Phá thanh bình,
Bài thuý tảo,
Lập thương đài.
Khuy ngư tiếu nhữ si kế,
Bất giải cử ngô bôi.
Phế chiểu hoang khâu trù tích,
Minh nguyệt thanh phong thử dạ,
Nhân thế kỷ hoan ai?
Đông ngạn lục âm thiểu,
Dương liễu cánh tu tài.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Đới Hồ ta rất mến,
Ngàn trượng mặt gương trong.
Già này rỗi rãi chống gậy,
Một ngày dạo ngàn vòng.
Cò, âu kết bạn cùng ta,
Giờ đây đã là bầu bạn,
Đi về chớ ngại ngùng.
Hạc trắng nơi đâu nữa,
Rủ nhau thử đến cùng.

Phá bèo xanh,
Gạt cỏ nước,
Dẫm rêu phong.
Đàn cá cười mình ngốc quá,
Mải xem quên cả chén nồng.
Xưa là ao cạn, gò hoang,
Nay nơi trăng trong, gió mát.
Buồn vui chuyện đời chung,
Bờ đông bóng xanh ít,
Hàng dương liễu nên trồng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Thuộc vùng Giang Tây. Tác giả dựng ngôi nhà ở đây, đề là Giá Hiên và lấy nó làm tên hiệu của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Thuỷ điệu ca đầu - Minh âu