Dưới đây là các bài dịch của Tạ Trung Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 39 trang (382 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thương Trọng Tử 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trọng Tử xin chàng đây
Xóm em đừng ghé lại
Chớ chiết liễu nhà này
Em đâu lo nhánh gảy
Chỉ sợ mẹ cha rầy
Sao nhớ nhung chàng mãi
Chàng ơi chàng có hay
Nhưng lời cha mẹ dạy
Nào dám để ngoài tai

Ảnh đại diện

Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ “Kiếm khí” hành (Đỗ Phủ): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Gái đẹp Công Tôn từ thuở ấy
Múa bài Kiếm Khí bốn phương lay
Khách như non vững còn kinh hải
Trời đất cùng nàng điên đảo xoay
Hậu Nghệ nhanh tay bắn chín trời
Vững vàng tiên chúa cưỡi rồng chơi
Tới mang sấm sét giam cuồng nộ
Ngừng đợi vầng trong lặn biển khơi
Tà ngọc môi son tĩnh mịch thân
Cuối đời có được một truyền nhân
Gái thành Bạch Đế quê Lâm Dĩnh
Ngạo nghể phong tư, kiếm xuất thần
Trò chuyện cùng nàng được mấy câu
Cảm thông thời thế xót lòng đau
Tám ngàn cung nữ đời vua trước
Kiếm Khí Công Tôn được kể đầu
Năm chục năm nhanh như trở tay
Cung vua gió bụi mịt mù vây
Dư âm nữ nhạc ngày thêm lạnh
Phường hát Lê Viên khói tản bay
Kim Túc gò cao cây cúi lạy
Cù Đường thành đá cỏ hao gầy
Vui buồn tiếp nối đông trăng tỏ
Dứt tiếng sáo dồn giữa tiệc say
Lui tới nơi nào sao lão rõ
Núi hoang lê bước gót sầu chai

Ảnh đại diện

Bất đệ hậu phú cúc (Hoàng Sào): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đợi tiết thu về trùng cửu sang
Hoa mình nở chót mọi hoa tàn
Ngút trời hương trận Trường An toả
Khắp cả thành đua mặc giáp vàng

Ảnh đại diện

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cỏ rối bời trên bãi
Hằng năm úa lại tươi
Lửa đồng không huỷ hoại
Gió mát lại sinh sôi
Lối cũ hương xa ngái
Thành hoang sắc biếc ngời
Vương tôn vừa tiễn lại
Ly biệt tình khôn nguôi

Ảnh đại diện

Tái du Huyền Đô quán (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vườn trăm mẫu rộng nửa xanh rêu
Rau cải nở hoa đào héo tiêu
Đạo sĩ chăm đào nay đã khuất
Người xưa về lại có chàng Lưu

Ảnh đại diện

Huyền Đô quán đào hoa (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tím ngắt đường về bụi đỏ bay
Người người khen ngợi dáng hoa bày
Đào nghìn gốc quán Huyền Đô ấy
Trồng lúc chàng Lưu lạc cõi ngoài

Ảnh đại diện

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2 (Trương Cửu Linh): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Từ khi anh cách biệt
Cửi hỏng không người thay
Nhớ anh vàng ánh nguyệt
Mỗi tối một hao gầy

Ảnh đại diện

Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành (Lý Bạch): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sáng rời Bạch Đế giữa mây lồng
Ngàn dặm Giang Lăng một bữa xong
Vượn hú hai bờ không dứt tiếng
Thuyền nan nhẹ lướt núi muôn trùng

Ảnh đại diện

Lũng Tây hành (Vương Duy): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mười dặm phi nước đại
Năm dặm quất roi dài
Đô hộ tin đưa lại
Tửu Tuyền giặc bủa vây
Tuyết mù trời quan ải
Khói ngưng phong hoả đài

Ảnh đại diện

Tặng biệt kỳ 1 (Đỗ Mục): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vừa quá mười ba dáng mượt mà
Đầu cành đậu khấu tháng hai hoa
Dương Châu mười dặm đường xuân gió
Cuộn bức rèm châu thảy kém xa

Trang trong tổng số 39 trang (382 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối