Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2019 07:32

早春南征寄洛中諸友

楚色窮千里,
行人何苦賒。
芳林逢旅雁,
候館噪山鴉。
春入河邊草,
花開水上槎。
東風一樽酒,
新歲獨思家。

 

Tảo xuân nam chinh ký Lạc Trung chư hữu

Sở sắc cùng thiên lý,
Hành nhân hà khổ xa.  
Phương lâm phùng lữ nhạn,
Hậu quán táo sơn nha.  
Xuân nhập hà biên thảo,
Hoa khai thuỷ thượng tra. 
Đông phong nhất tôn tửu,
Tân tuế độc tư gia.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngàn dặm trời Sở tận,
Người khổ mãi đi xa.
Rừng cây nhạn lẻ đậu,
Quán dịch quạ bầy la.
Cỏ bờ, xanh xuân đến,
Bè sông, hồng những hoa.
Gió đông nâng chén rượu,
Năm mới lại nhớ nhà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Dặm ngàn sắc Sở chân trời,
Mãi nơi thăm thẳm khổ người đi xa.
Rừng cây nhạn lẻ đậu qua,
Phía sau quán dịch quạ la kêu bầy.
Cỏ bờ xuân đến xanh đầy,
Trên bè sông những giỏ bày hồng hoa.
Gió đông nâng chén rượu khà,
Tha phương năm mới nhớ nhà khôn khuây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời