豐樂亭遊春其二

春雲淡淡日輝輝,
草惹行襟絮拂衣。
行到亭前逢太守,
籃輿酩酊插花歸。

 

Phong Lạc đình du xuân kỳ 2

Xuân vân đạm đạm, nhật huy huy,
Thảo nhạ hành khâm, nhứ phất y.
Hành đáo đình tiền phùng thái thú,
Lam dư mính đính sáp hoa quy.

 

Dịch nghĩa

Mây xuân phơn phớt, nắng long lanh
Cỏ dính quần, bông bám áo
Leo đến trước đình gặp thái thú
Say quá rồi, để nguyên quần áo giắt đầy bông hoa nằm kiệu mà về

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Sơn

Mây xuân phơn phớt, nắng huy huy,
Cỏ vướng hành khâm, bông bám y.
Leo đến bên đình chào thái thú,
Say mềm nằm kiệu lính khiêng đi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Mây xuân phơn phớt, nắng chan hòa;
Bông liễu vờn vai, cỏ vướng tà.
Bước đến trước đình gặp thái thú;
Say về ngồi kiệu tóc cài hoa!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Hà

Mây xuân nhòa nhạt giời soi rạng
Cỏ vướng tà, bông nhẹ phất qua
Bước tới trước đình gặp thái thú
Say về ngồi kiệu đầu cài hoa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây xuân phơn phớt nắng long lanh
Tơ rũ làn vai, cỏ vướng quần
Bước tới trước đình chào thái thú
Say nằm trên kiệu áo đầy bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Mây xuân nhàn nhạt, nắng long lanh,
Cỏ dính quần bông bám áo xanh.
Leo đến trước đình nghinh thái thú,
Say nằm trên kiệu giắt bông cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây xuân nhạt nắng long lanh,
Bám quần cỏ dính áo xanh bông rời.
Leo đình thái thú tiếp mời,
Say nằm trên kiệu giắt đôi bông cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời